Pressmeddelande: Arne Torp, professor em i nordiska språk, Norge, tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2019

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj 2019 tilldelas Arne Torp, professor em., Norge. Förtjänstmedaljen utgör en belöning för en framstående insats till främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 39:e gången.

Motiveringen från Letterstedtska föreningens huvudstyrelse är:

”Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj för 2019 tilldelas Arne Torp, professor em., Norge för hans långvariga och omfattande insats för att öka språkförståelsen mellan de nordiska länderna. I tal och skrift har han gett viktiga bidrag till förståelsen av hur språken både håller samman och skiljer sig åt.”

Utdelningen av förtjänstmedaljen kommer att äga rum på hösten 2019.

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag till nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och en nordisk förtjänstmedalj samt utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. www.letterstedtska.org