Nordisk Tidskrift 3/20

INNEHÅLL

Nordisk Tidskrift 3/20 (pdf)

Artiklar
Tema Litteraturen i Norden 2019:
Krisen i de litterære akademier i Norden. Henrik Wivel
Jeg vil ikke tilbage til månen. Dansk skønlitteratur 2019. Lars Bukdahl
Reduceras litteraturen alltmer till prat om författaren? Den finländska litteraturen 2019. Mervi Kantokorpi
Ett rikt bokår präglat av avsked. Den finlandssvenska skönlitteraturen 2019. Tomi Riitamaa
Svanfolkets bebådelse: Natur, nornor och pundkurs. Isländsk litteratur 2019. Úlfhildur Dagsdóttir
Etablerte forfattere med årets beste bøker. Litteraturen i Norge i 2019. Hans H. Skei
Spretigt som brukligt. Den svenska litteraturen 2019. Therese Eriksson
Norden forenet med vold? Danmark og “svenskekrigene” 1657-60. Lars Christensen
Forskinga som ein kumulativ og kollektiv prosess. Om samfunnsvitaren Stein Rokkan. Arild Stubhaug

NT-Intervjun
Før natten tager os tilbage. Samtale med digter Søren Ulrik Thomsen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Nordens sak är vår – del 2. Bo Andersson

Krönika om nordiskt samarbete
Risk att den nordiska språkförståelsen försämras – när den behövs som allra bäst. Anders Ljunggren

Bokessä
Teaterkritik. Anna Hedelius

Kring böcker och människor
Demokratibygge i Sverige och Finland. Anja Kuusisto
Mellom skarpsyn og utmattende gammelmannsmimring. Even Arntzen
Hemma på många ställen, och även ingenstans. Journalisten Lumikeros memoarer. Henrik Wilén

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2019. Lena Wiklund
Författarregister 2019 – NT3-20

Sammanfattning
Tiivistelmä