Nordisk Tidskrift 3/16

NT 3/16 PDF (607 KB)

Artiklar
Når det sociale vender og drejer sig. Henrik Wivel
Tapenade af udsigt. Dansk skønlitteratur 2015. Lars Bukdahl
Litteraturen tar ställning och väcker diskussion.
Den finska litteraturen 2015. Mervi Kantokorpi
Rapporter från ett gränsland. Finlandssvensk litteratur 2015. Gustaf Widén
Allt om mig själv: Isländsk litteratur 2015. Úlfhildur Dagsdóttir
Romaner i gigantformat, tynne diktsamlinger – og 50 kriminalbøker. Litteraturen i Norge 2015. Hans H. Skei
Västerbotten i fokus. Den svenska litteraturen 2015. Therese Eriksson
En nationell säkerhetsstrategi för Sverige i tiden. Bengt Sundelius
L.A. Ring og den nye verden. Henrik Wivel

NT-Intervjun
Nordiska investeringsbanken – en 40-årig framgångshistoria. Samtal med direktör Henrik Normann. Henrik Wilén

För egen räkning
Säkerheten allra främst. Det fjärde nordiska spårbytet. Claes Wiklund

Krönika om nordiskt samarbete
Vart är vi på väg i NATO-frågan? Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Thorbjörn Fälldin in memoriam. Fredrik Sterzel och Claes Wiklund
In memoriam Leif Mæhle 1927-2016. Hans H. Skei

Bokessä
Parlamentarismen på 2000-talet. Det svenska exemplet. Fredrik Sterzel

Kring böcker och människor
Isländska litteratursällskapets tvåhundraårsjubileum 2016. Jón Sigurðsson
Såll i blockaden. Mats Bergquist
Populism i nordisk tappning. Henrik Wilén
Den sorglösa finska finanspolitiken. Anja Kuusisto
Med nyfödda i blickpunkten. Läkaren Hugo Lagercrantz´memoarer. Lena Wiklund

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2015. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Register författare Litteraturen i Norden 2015