Nordisk Tidskrift 2/13

Nordisk Tidskrift 2/13 (PDF 605 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2012

Artiklar
Partiledarbyten och regeringsombildningar. Politik i Norden under 2012. Claes Wiklund
De ukendtes år. Dansk politik 2012. Arne Hardis
Populismen mindre populär. Finland år 2012. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2012. Arna Schram
I den norske tragediens skygge. Politikk og økonomi i Norge i 2012. Harald Stanghelle
Dramatisk start på året. Svensk politik 2012. Anders Wettergren
Tankar kring nordiskt försvarssamarbete i allmänhet och svensk-finskt i synnerhet. Jan-Erik Enestam
Regeringscentrerad förhandlingsparlamentarism – Men EU-medlemskapet gör skillnad. Björn von Sydow
Hilma af Klint – abstrakt eller/och andlig? Beate Sydhoff
NT-Intervjun: När tiden upphör. Samtal med kompositören Anna Þorvaldsdóttir Arndís Björk Ásgeirsdóttir

För egen räkning och nordisk krönika
Ju mer vi gör tillsammans, ju tryggare vi bli. Helena Lindberg
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Kai Laitinen död. Dag Lindberg

Bokessä
Syntetiskt verk om Sveriges historia. Per Thullberg

Kring böcker och människor
Politiken som rävspel. Bengt Göransson
Ein klassisk tragedie om makt. Arild Pedersen
Vid björnens barm. Finland under kalla kriget. Guy Lindström
Er gåden større end sandheden? Liselotte Wiemer
Statsråd – landshövding – riksmarsalk. Folkpartisten Ingemar Eliasson blickar tillbaka. Claes Wiklund

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä