Nordisk Tidskrift 1/21

NT 1/21 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2020:
Coronapandemin dominerade helt det politiska livet i Norden 2020. Guy Lindström
Et sygt år. Dansk politik 2020. Arne Hardis
God kamp mot coronan av Marins kvinnokvintett. Finlad år 2020. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2020. Arna Schram
Det store unntaksåret. Politikk og økonomi i Norge i 2020. Harald Stanghelle
Från borgfred till regeringskris. Svensk politik 2020. Maggie Strömberg
Færøysk verdsrekord, Grønland i smørøyet og eit skrapår på Åland. Dei sjølvstyrde områda i Norden 2020. Jan Kløvstad

“Ett omöjligt uppdrag” – sammanfatta Jörn Donner. Anja Kuusisto

NT-Intervjun
Utmaning att visa den bästa konsten på ett hållbart sätt. Samtal med Gitte Ørskou, museichef på Moderna Museet i Stockholm. Lena Wiklund

För egen räkning
Försvars- och säkerhetssamarbete i Norden och dess närområden – visioner eller realitet? Björn von Sydow

Krönika om nordiskt samarbete
Gränserna i Norden och COVID-19. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelade anslag 2020
Det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2020 tilldelat Sigrún Árnadóttir, Island. Snjólaug Ólafsdóttir

Bokessä
En kongekrønike. Jarle Skjørestad

Kring böcker och människor
Förläggaren Albert Bonnier tog tillvara tiden. Lars-Åke Engblom
Nordisk samtidspoesi. Hans H. Skei
Skådespelaren Stina Ekblad minns. Anna Hedelius
Den store mor og hendes uregerlige søn. Forbrødring på vej mellem Selma Lagerlöf og Sven Delblanc efter 30 års litterær krig om deres eftermæle. Henrik Wivel
Rättsregler i fredskriser. Fredrik Sterzel

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund
Sammanfattning
Tiivistelmä