Nordisk Tidskrift 1/20

NT 1/20 (pdf)

INNEHÅLL

Artiklar
Regeringsbildningen i Sverige. Fredrik Sterzel
Sophienholm – det nære og det visionære i tæt favntag. Eva Pohl
Finlands svenska författareförening och författarsamarbete i Norden. Henrika Tandefelt & Stefan Nygård
Nordiskt och vardagsnära – kultur och utbildning på Biskops Arnö. Lena Wiklund
Unni Lindells kriminalromaner – “eventyrbøker for voksne”. Hans H. Skei

NT-Intervjun
Her synger hver nordisk fugl med sit næb. Samtale med
forstander Bjørn Bredal, Johan Borups Højskole. Lisbeth Bonde

För egen räkning
De nordiska samarbetsbanden. Helgi þorsteinsson

Krönika om nordiskt samarbete
Norden manas att planera för ökande andel äldre människor. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av anslag 2019

Bokessä
Henry Parlands Skrifter. Tomi Riitamaa

Kring böcker och människor
Knut Hamsun – tekst og kontekst. Hans H. Skei
Mångfasetterad skildring lyfter fram den åldrande Carl von Linné. Gunnar Öquist
Letlæst litteraturhistorie om Islands litterære mirakel. Thomas Bredsdorff
Diplomaten René Nyberg om patriarker och oligarker. Björn Vikström
William Heinesen som billedmager. Trine Ross
Ett pågående samtal med skådespelaren Keve Hjelm. Anna Hedelius
Halldór Ásgrimsson – ett händelserikt politikerliv. Björn Bjarnason
Köket – hemmets hjärta. Lena Wiklund
Om kallstanken i skjønnlitteraturen. Ole Karlsen

Sammanfattning
Tiivistelmä