Nordisk Tidskrift 1/16

NT1-16 (pdf 565 kb)

Artiklar
Nya statsministrar i Danmark och Finland. Claes Wiklund
Opkomlingenes år. Dansk politik 2015. Arne Hardis
Finland år 2015. Ansvaret tungt för populistpartiet. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2015. Arna Schram
2015 – De skiftende stemningsbølgers år. Politikk og økonomi i Norge i 2015. Harald Stanghelle
Ett år präglat av flyktingvågen. Svensk politik 2015. Anders Wettergren
Färgsprakande fantasi. Konstnären Bjørn Wiinblad på Arken i Danmark. Lena Wiklund
“Att leva har sin tid; att vara död har sin.” In memoriam Henning Mankell. Hans H. Skei

NT-Intervjun
Tenke høgt och tvile. Stiftinga Fritt Ord i viktig rolle i Norge. Samtal med Knut Olav Åmås. Jan Kløvstad

För egen räkning
NATO-frågan i Finland och Sverige. Mats Bergquist

Krönika om nordiskt samarbete
Flyktingkrisen är en utmaning för Norden och EU. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Karin Söder och Letterstedtska föreningen. Claes Wiklund
En samlende personlighed. Karin Söder i Nordisk Råds Præsidium 1984-1991. Henrik Hagemann
Herman Schück in memoriam. Per Thullberg

Bokessä
Bestselleren genoplevet i erindringen. Gunhild Agger

Kring böcker och människor
Olof Ruins tretal. Björn von Sydow
Nyordsboken återspeglar samhället av idag. Mikael Reuter
Geografin kan vi inte göra någonting åt. Utmärkt handbok av Jaakko Iloniemi. Guy Lindström
Propagandakriget under svensk-norska unionen. Per Thullberg

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä