Nordisk Tidskrift 4/17

Nordisk Tidskrift 4/17 (pdf)

Artiklar
Finland 100 år av självständighet:
Livlinan. Nordens betydelse för det självständiga Finland. Henrik Meinander
Mauno Koivisto – folkkär statsman. Ralf Friberg
Tanken på en tvillingstat Finland – Estland. Seppo Zetterberg
Kvinnor i politik – kvinnopolitik? Sonja Sjöholm
Kriminalromanen i Norden: 3. Finland. Skurkar från öst, rasism och obskyra detektiver i kriminalromaner på flera språk. Tomi Riitamaa
Ledande nordiska publicister: 3. Jan-Magnus Jansson. Henrik Wilén

NT-Intervjun
Nordisten Jan Vapaavuori – Helsingfors nya borgmästare. Henrik Wilén

För egen räkning
Strategiska stegen framåt – nordiskt samarbete och gränshinder. Mari Herranen

Krönika om nordiskt samarbete
Norden och EU/EES. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Birgitta Malmros in memoriam. Bert Isacsson och Eva Smekal
Nordiska förtjänstmedaljen 2017 till Janne Virkkunen. Guy Lindström
Nordiska översättarpriset 2017 till Gun-Britt Sundström. Lena Wiklund
Miniseminarier med anledning av antologin “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet”. Lena Wiklund
Styrelser, medlemmar och anslag 2017
Anslagsutlysning 2018

Bokessä
Mannerheimgestalten. Mats Bergquist

Kring böcker och människor
In på livet på Alexander “Alex” Stubb. Anja Kuusisto
Fascinerande korrespondens mellan väsensskilda syskonsjälar – Jean Sibelius och Adolf Paul. Mats Liljeroos
Dansk Sibeliusbiografi med fräscha infallsvinklar. Mats Liljeroos
Nordiska försvarstvillingar i allt tätare samarbete. Henrik Wilén
Hjalmar Söderberg i helfigur. Anna Hedelius
Uppbrott, genombrott, sammanbrott. Den svenska modernisten Sigrid Hjerténs liv och verk. Lena Wiklund
Ragnvald Blix – satirens nordiske mästare. Lars-Åke Engblom
Om Sverige–Norge under andra världskriget. Torbjörn Nilsson

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift årsregister 2017 (pdf)