Nordisk Tidskrift 4/15

NT 4-15 (PDF 557 KB)

Artiklar
Tema Island:
Islänningasagorna i nyöversättning – ett nordiskt storverk. Lars-Erik Edlund
Silversmide på Island. Þór Magnússon
Halldór Ásgrímsson – statsminister, utrikesminister och NMR:s generalsekreterare. Valgerður Sverrisdóttir
Ingen tid för diskussion. Norrön forskning på 1900-talet speglad i Lars Lönnroths karriär. Ármann Jakobsson

Musik så in i Norden. Fruktbart musikaliskt umgänge på axeln Köpenhamn-Göteborg-Helsingfors. Mats Liljeroos
Jon Fosse – prisvinnar i særklasse. Hans H. Skei

NT-Intervjun
FNF ska vara blåslampa för den nordiska saken. Samtal med förbundssekreterare Henrik Wilén. Lena Wiklund

För egen räkning
Finland i Norden – inför ordförandeskapet. Anne Berner

Krönika om nordiskt samarbete
Integrationen av nyanlända en stor utmaning. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2015. Lena Wiklund
Styrelser, medlemmar och anslag 2015
Anslagsutlysning för 2016

Bokessä
Strid rundt fredens sekretær. Harald Stanghelle

Kring böcker och människor
Elisabeth Rehn – Lucian i stridsflyget. Henrik Wilén
Karl Staaff. Liberal statsminister, rösträttskämpe och försvarspolitiker. Fredrik Sterzel
Hvor smiler fager den danske kyst. Henrik Wivel
Valseger och NORDEK-förhandlingar. Tage Erlanders dagböcker 1968. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2015 (pdf)