Nordisk Tidskrift 4/14

Nordisk Tidskrift 4/2014 (PDF 512 kb)

Innehåll

Artiklar
Om Tove Jansson och ett jubileumsår med kraft. Anja Kuusisto
Sofi Oksanen – prisad författare med estnisk och finsk bakgrund. Tomi Riitamaa
En livlig og farverig tid. Kunstnerkolonien i Odsherred. Eva Pohl
Fra Hollywood til Stockholm. Polarforskeren Peter Freuchen. Janni Andreassen
Fedreland og frihet i norske sangtekster. Vigdis Ystad
Svensk-norska grundlagsperspektiv 2014. Fredrik Sterzel
NT-Intervjun. Samarbetet i Norden väcker intresse internationellt. Samtal med Eygló Harðardóttir. Arna Schram

För egen räkning och nordisk krönika
Från nordiska solidaritetslöften till gemensam samhällssäkerhet. Sinikka Bohlin och Bengt Sundelius
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Styrelser, medlemmar och anslag 2014
Anslagsutlysning för 2015
Jacob Letterstedts nordiske fortjenstemedalje tildelt Thorvald Stoltenberg. Hans H. Skei
Det nordiska översättarpriset till Pentti Saaritsa. Guy Lindström

Bokessä
Tage Erlanders dagbokssvit inne på slutrakan. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
Den farliga framgången – Jorma Ollila ser tillbaka. Patrik Harald
Formgivaren Stig Lindberg – vardagstingens mästare. Lena Wiklund
1814 från dansk-norsk synpunkt. Per Thullberg
Den allsidige trollmora. Forfattaren Tove Jansson. Ottar Fyllingsnes
Från vinter till vår. Anteckningar ur en skrivprocess om Erik Axel Karlfeldts diktning. Stina Otterberg
Bankdirektör med kulturintresse. Bo Höglander

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2014