Nordisk Tidskrift 2/2018

Nordisk Tidskrift 2/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar

Tema Politik och ekonomi i Norden 2017:
Parlamentsval i Island och Norge 2017. Claes Wiklund
Blåt sammenbrud. Dansk politik 2017. Arne Hardis
Populistpartiet sprack – regeringen sitter kvar. Finland år 2017. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2017. Arna Schram
Det utrolige året. Politikk og økonomi i Norge i 2017. Harald Stanghelle
Misstroendets år. Svensk politik 2017. Maggie Strömberg

Avtal och beslut – seder och bruk i Norden. Bo Andersson
Ledande nordiska publicister: 5. Børge Outze. Peter Wivel
Världar av fantasi och verklighet. Konstnären Peter Dahls liv och verk. Lena Wiklund
Den skandinaviske møntunion – en parallel till euro´en? Jørn H. Kjær
Energiknippet Birgitta Ulfsson. Anja Kuusisto

NT-Intervjun
“Utan Norden mister vi en avgörande del av identiteten”. Samtal med NR-pristagaren Susanna Mälkki. Wilhelm Kvist

För egen räkning
Tal på den svenska Nationaldagen. Björn von Sydow

Krönika om nordiskt samarbete
Samarbetet över Atlanten och i Europa viktigt för Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Antologiseminar i Oslo 2018 om “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet”. Jan Kløvstad
Seminarium om LF-antologin i Reykjavik 2018. Snjólaug Ólafsdóttir

Bokessä
När Leijonborg blev “Lejonkung” 2002. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
Poetisk eksperiment mellom to grannespråk. Hans H. Skei
Helgi Tómasson – isländsk balettstjärna med världen som scen. Sesselja G. Magnúsdóttir
Skandinavismens historia. Guy Lindström
Globaliseringen ger både vinnare och förlorare. Patrik Harald

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä