Nordisk Tidskrift 2/15

Nordisk Tidskrift 2/15_(PDF 538 KB)

Artiklar
Georg Brandes og Christian Krohgs gensidige inspiration. Eva Pohl
Sierskan, huldran och den ständigt döende poeten. Hagar Olssons Edith Södergranbilder. Agneta Rahikainen
Gunnar Staalesens kriminallitterære forfatterskap. Hans H. Skei
Billeder af det usynlige. Ole Nørling
Den blå meteorit. Jean Nouvels koncertsal i Ørestaden. Torben Weirup
Til Olav i Nidaros. Jørgen Johansen
Mänttä – ett nytt konstcentrum i Finland. Guy Lindström

NT-Intervjun
En tid med ingenting. Samtale med fortfatteren Ida Jessen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Nordisk politik viktigare än någonsin. Britt Bohlin

Krönika om nordiskt samarbete
51,2 miljoner människor på flykt i världen. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Åke Landqvist in memorian. Claes Wiklund

Bokessä
Påfyllning i bokfloden om Dagens Nyheter. Lars-Åke Engblom

Kring böcker och människor
Lidenskap og uskyld – to norske dikterfamiliers mentalitetshistorie. Vigdis Ystad
Svenska politikers tankevärld. Anders Wettergren
Den bløde linje. Om Hans J. Wegners møbelklassikere. Torben Weirup
Familjen Erkkos framgångsrika förläggarhistoria präglas av lojalitet. Anja Kuusisto
Tilbakeblikk på et rødt og revolusjonært tiår. Essaysamling av Johan Svedjedal. Hans H. Skei

Sammanfattning
Tiivistelmä