Nordisk Tidskrift 2/14

Nordisk Tidskrift 2-14 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Norge i det nordiske perspektivet. Øystein Rian
Camilla Collett. Essayist, debattant og litteraturkritiker. Tone Selboe
Universitetet i 1814. John Peter Collett
Det nye Norge og de miserable år efter 1814. Rasmus Glenthøj
“Enige og troe til Dovre falder.” Om iscenesettelsen av en klippefast nasjon. Anette Storli Andersen
Millennieskiftet – en ny era för forskningssamarbetet i Norden. Gunnel Gustafsson
En jämförelse av de nordiska forskningssystemen. Gunnar Öquist
NT-Intervjun. Erindringen som billedgenerator. Samtale med Astrid Kruse Jensen. Lisbeth Bonde

För egen räkning och nordisk krönika
Om den nygamla östfrågan i finsk politik. Ilkka-Christian Björklund
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Nye bøker om 1814 og grunnloven. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Socialdemokraten Eero Heinäluoma – en man med många drag. Lena Skogberg
Maud Olofsson – Centerledare från Fälldin-landet. Barbro Hedvall
Sigvard Bernadotte formger i silver. Beate Sydhoff
Skådespelaren Sven Wollter är pojken med pilbåge. Lena Wiklund
Bokslut, självhävdelse och politisk oro. Úlfhildur Dagsdóttir
Fredrik Barth – Norsk sosialantropolog i verdsklasse. Arild Pedersen
Framgångssagans bakgrund. Fem steg mot modernitet i Norden. Mats Bergquist
Två böcker om Bonniers. Bo Höglander
Fartfylld finländsk historia. Henrik Helenius

Sammanfattning
Tiivistelmä