Nordisk Tidskrift 2/11

Nordisk Tidskrift 2/11 (PDF 392 KB)

Innehåll

Artiklar
Halmstadgruppen. En mycket speciell period i svensk konst. Beate Sydhoff
Skytsengle. Nelly Sachs biograferet. Henrik Wivel
Finska i Sverige och svenska i Finland. Olof Ruin
Hugo Backmansson – konstnär, officer och äventyrare. Synnöve Malmström
NT-intervjun. Kjell Westö – brobyggare mellan svenskt och finskt. Henrik Wilén

För egen räkning och nordisk krönika
Det gröna Norden. Finlands ordförandeskap i NMR 2011. Bo Lindroos
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Tre mycket olika böcker om Olof Palme. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
Erik Lindegren – ”fyrtiotalism” og surrealisme. Hans H. Skei
Gustaf Frödings dødsdag og Norge. O. Henrik Akeleye Braastad
Norsk presses historie 1660-2010. Lars-Åke Engblom
Mellom plikt og lyst. 34 norske statsministre. Jarle Skjørestad
Diplomatins vinterkrig. Guy Lindström
Max Jakobson – det kalla krigets diplomat. Jan-Anders Ekström
Finlands besvärliga väg till fred 1944. Henrik Wilén.
Försvarstal av två före detta ministrar i Geir H. Haardes kraschregering. Arna Schram
Börje Hörnlund – politiskt hemlös och kanske bitter. Lars J. Eriksson
Litterärt etablerad och nygift. Hjalmar Bergmans brev II. Sten Wistrand

Sammanfattning
Tiivistelmä