Nordisk Tidskrift 1/2018

Nordisk Tidskrift 1/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Mødested Paris 1870-90. Atelier Bonnat og skandinavisk kunst. Kristian Hvidt
Se Hammershøi over skulderen. Eva Pohl
Ingrid Vang Nyman – Pippi fra Vejen. Teresa Nielsen
Kriminalromanen i Norden: 4. Norge. Detektivfortellinger og kriminalromaner – lystlesning og blodig alvor. Norsk krim 1840-2018. Hans H. Skei
Ledande nordiska publicister: 4. Matthías Johannessen. Styrmir Gunnarsson
Aktuella tendenser inom Nordenforskning. Peter Stadius
Sangerprinsen Gustaf. Odd Inge Skjævesland

NT-Intervjun
Barnet – en smertefuld helleristning. Samtale med NR-litteraturpristager Kirsten Thorup. Marianne Krogh Andersen

För egen räkning
Rovaniemi spirit – arktisk framåtanda ger bärkraftig utveckling. Guy Lindström

Krönika om nordiskt samarbete
Norden, EU och Brexit. Anders Ljunggren

Bokessä
Den fryntlige misantropen: Tage Erlander i helfigur. Daniel Tarschys

Kring böcker och människor
Snorri Sturluson, skaldedikten och myterna. Lars Lönnroth
Bastant Bildt-biografi. Claes Wiklund
Med lov skal land bygges. Og det blev det. Bo Lidegaard
Demokratins öde. Guy Lindström
Stridbar bondeledare tog ställning för EU – om Bo Dockereds vägval. Bo Höglander
Isländsk dignitär med danska rötter. Björn Bjarnason
Edén och Branting – rätt män i rätt tid. Björn von Sydow
Lys over mørkets gjerninger. Ola Hegdal
“Scenen är min plats på jorden”. Marie Göranzons liv och skådespel. Lena Wiklund
Skådespelaren Mikael Persbrandt minns. Anna Hedelius

Sammanfattning
Tiivistelmä