Nordisk Tidskrift 1/11

Nordisk Tidskrift 1/11 (PDF 404 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2010

Artiklar
Kiviniemi efter Vanhanen. Politik i Norden under 2010. Claes Wiklund
Konservative sendt på efterløn. Dansk politik 2010. Arne Hardis
Stark medvind för populismen. Finland år 2010. Jan-Anders Ekström
Politik og økonomi i Island 2010. Arna Schram
Den nye høyrebølgen. Politikk og økonomi i Norge i 2010. Harald Stanghelle
Och regeringen satt kvar. Svensk politik och ekonomi 2010. Anders Wettergren
Stadsbegreppet i Sverige och i övriga Norden. Erik Wångmar
NT-Intervjun. Yrsa Sigurðardóttir – Ingenjör och kriminalförfattare. Kolbrún Bergþórsdóttir

För egen räkning och nordisk krönika
Politisera och effektivisera samarbetet i Nordiska rådet. Eva Smekal
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Letterstedt-medaljen 2010 till Sveinn Einarsson

Bokessä
Det moderne gennembrud – gennembrudt! Poul Houe

Kring böcker och människor
Jens Bjørneboe biografert. Trond Berg Eriksen
Svensk utrikespolitik sedd från vänster. Krister Wahlbäck
Hun som ble modell for Nora i Ibsens Et dukkehjem. Hans H. Skei
Kierkegaards oversete antisemitisme. Frederik Stjernfelt
Hur marskalk Bernadotte lyckades. Mats Bergquist
Femtio år med Stockholms Stadsteater. Claes Wiklund

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä