Nordisk Tidskrift 4/07

Nordisk Tidskrift 4/07 (PDF 931 KB)

Innehåll

Artiklar
Björk – Den realistiske fantast. Per Reinholt Nielsen
Repatriering av kunskap. Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir
Det isländska näringslivets internationalisering. Björn R. Gudmundsson
Linné i norsk perspektiv. Per M. Jørgensen
Sigrid Undset – Forfatter, forsker og fighter. Liv Bliksrud
Olav Duun – Debutsamlinga og meisterverka. Hans H. Skei
NT-Intervjun. Fokusering och relevans – två nyckelord för NR-direktören Enestam

För egen räkning och nordisk krönika
Nordisk humaniora. Arne Melberg
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Letterstedtmedaljen till Maj-Britt Imnander. Per Westerberg
Avdelningar, styrelser och anslag
Anslagsutlysningen för 2008

Bokessä
Fem Linnéböcker. Bengt Jonsell

Kring böcker och människor
Ålands fredsinstitut femton år. Bertil Jobeus
Författarskap som ifrågasätter individualismen som livshållning
AnnaLena Hållner
Kommissionären Olli Rehns kommentar. Henrik Wilén

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2007 (PDF)