Nordisk Tidskrift 3/09

Nordisk Tidskrift 3/09 (PDF 748 KB)

Innehåll

Tema: Litteraturen i Norden 2008

Artiklar
Kunstnerisk frihed. Henrik Wivel
Danskerne omdøbt. Dansk litteraturskønhed 2008. Lars Bukdahl
Romanen gästspelar i grannskapet, poesin alltjämt de ungas knoppning. Finsk litteratur 2008. Mervi Kantokorpi
Har poesin en framtid, trots allt? Finlandssvensk litteratur 2008. Gustaf Widén
Skepnader i skymningen: En ö i gungning. Isländsk litteratur 2008. Úlfhildur Dagsdóttir
Et bokår under gjennomsnittet. Litteraturen i Norge 2008. Hans H. Skei
Samvetslösa bekännelser om svek. Svensk litteratur 2008. Birgit Munkhammar
NT-Intervjun. ”Fra nå blir ingenting som før”. Samtal med NR-pristagaren Per Petterson. Hans H. Skei

För egen räkning och nordisk krönika
Parlamentariskt samarbete i Östersjöregionen. Christina Gestrin
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Harald Jørgensen in memoriam. Kristian Hvidt

Bokessä
Jonas Lies brev. Epistler fra en annen tid. Harald Bache-Wiig

Kring böcker och människor
Guðni Ágústsson i med- och motgång. Arna Schram
Landsgymnaset – eit særprega skuleslag. Jakob Lothe
Den ständigt aktuelle Segerstedt. Lars-Åke Engblom
Blott Sverige svenska krusbär har. Del tre av Almqvistbiografin. Anna Hedelius
Dø, døde! En fin samling Hørup-artikler. Arne Hardis
Hal Koch – urdemokraten. Niels Houkjær
Op og ned med de kulturradikale. Lars Handesten
Drömmen om Norden och Europa. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Register_författare_2009