Nordisk Tidskrift 1/14

Nordisk Tidskrift 1/14 (pdf 564 KB)

Innehåll

Artiklar
Maktskifte i Island och Norge. Politik i Norden under 2013. Claes Wiklund
Fra økonomisk til politisk krise. Dansk politik 2013. Arne Hardis
Finland år 2013. Stort lyft för centern. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2013. Arna Schram
2013 – Året det ble så blått. Politikk og økonomi i Norge 2013. Harald Stanghelle
Uppladdning i krisens tecken. Svensk politik 2013. Anders Wettergren
Harpa – Slottet vi aldrig fick? Hildigunnur Sverrisdóttir
Sorø Kunstmuseum. Torben Weirup
NT-Intervjun. Olli Rehn: Viktigt att framhålla EU som fredsprojekt. Henrik Wilén

För egen räkning och nordisk krönika
Bokbyane i Norden. Jan Kløvstad
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Jacob Letterstedts nordiske fortjenstmedalje tildelt tidligere minister Bertel Haarder. Henrik Wivel
Kristian Slotte – In memoriam. Dag Lindberg
Minnesord över Gun Widmark. Birgitta Lindgren

Bokessä
Herbert Tingsten – Produktiv statsvetare och stridbar publicist. Olof Ruin

Kring böcker och människor
Flykten över Öresund. Mats Bergquist
Habilt men inte originellt om Hjalmar Söderberg. Stina Otterberg
Kommunist, socialist, socialdemokrat. Svavar Gestssons självbiografi. Guðni Th. Jóhannesson
Den poetiske tjener. Per Wästberg om Stockholms-digteren Gustaf Adolf Lysholm. Henrik Wivel
Ett oväntat och okonventionellt val. Metallbasen Stefan Löfven ny s-ledare. Claes Wiklund
Tage Erlander och Max Jakobson om vinterkriget. Tom Söderman
En TV-journalists bokslut – Åke Ortmark minns. Lars-Åke Engblom
Anders Sparrman. Linnean, världsresenär, fattigläkare (1748-1820). Leif Feltenius
Föreningarna Nordens granskning av läroböcker i historia. Per Thullberg
Kort och informativt om Kings Bay-krisen 1963. Claes Wiklund
Teaterfotografen Beata Bergström. Lena Wiklund
Staden som kreativt centrum. Beate Sydhoff

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä