Thorvald Stoltenberg, Norge, får nordisk förtjänstmedalj 2014

Fd statsrådet Thorvald Stoltenberg , Norge, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2014.

Styrelsens motivering:

”Thorvald Stoltenberg har en lång och meriterande karriär som ledande nordisk utrikes- och säkerhetspolitiker. 1992 presenterade han, på sina nordiska ministerkollegors vägnar, den första utrikespolitiska rapporten inför Nordiska rådets plenarförsamling. På den internationella arenan har han bland annat verkat som fredsmäklare på Balkan. En epokgörande insats gjorde Thorvald Stoltenberg när han 2009 lade fram sina tretton förslag till ett närmare nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Hans framåtsyftade rapport har lett till en vitalisering av det nordiska samarbetet generellt.”

Thorvald Stoltenberg (1931), som är en av de främsta bland Nordens äldre statsmän, har en lång karriär bakom sig som ledande nordisk utrikes- och säkerhetspolitiker. Han var statssekreterare i försvars-, handels- och utrikesdepartementet i flera år innan han blev försvarsminister 1979-1981. Han var sedan utrikesminister 1987-89 och 1990-93. Han har varit FN:s flyktingkommissarie och sitt lands ambassadör i Danmark.

Medaljen överlämnas vid en ceremoni i höst.

Kontakt och mer information
Fd statsrådet Thorvald Stoltenberg
thorvald@krc.no
Telefon +47-23 27 01 77
Mobil +47-976 67 065

Professor Hans H. Skei, ordförande i Letterstedtska föreningens norska avdelning
h.h.skei@ilos.uio.no
Mobil +47-91 51 84 15

Fil.kand Claes Wiklund, sekreterare i huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
Telefon +46-8-654 75 70
Mobil +46-706-45 74 04

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. Sedan 1981 utdelas en gång om året Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet.