NT söker ny redaktionssekreterare

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri söker ny redaktionssekreterare med goda kunskaper om de nordiska ländernas samhällen, politik och kultur. Nordisk Tidskrift är en av Nordens äldsta kulturtidskrifter. Den utges sedan 1878 av Letterstedtska Föreningen och utkommer med fyra nummer per år. Tjänsten är på ca 40%. Redaktionen är placerad i Stockholm. Ansökan inkommen senast den 1 oktober 2020.

———-

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri är en av Nordens äldsta kulturtidskrifter. NT utges sedan 1878 av Letterstedtska föreningen, sedan 1925 i ny serie i samarbete med Föreningen Norden. NT vill framför allt ställa sina krafter i det nordiska kulturutbytets tjänst. Särskilt vill tidskriften uppmärksamma frågor och ämnen som direkt hänför sig till de nordiska ländernas gemenskap och samarbete. Tidskriften redigeras av den samnordiska redaktionen med huvudredaktör och redaktionssekreterare i Sverige och nationella redaktörer i Danmark, Finland, Island och Norge. Arbetsspråken är danska, norska och svenska. Artiklar på finska och isländska översätts till något av de skandinaviska språken. I Nordisk Tidskrift publiceras översikter, artiklar, intervjuer, bokessäer, recensioner, krönikor samt under rubriken För egen räkning personligt hållna bidrag om nordiskt samarbete. I varje årgång återkommer ett temanummer om Politik och ekonomi i Norden respektive Litteraturen i Norden under det gångna året. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.

Letterstedtska föreningen är en förening för nordiskt samarbete grundad 1875. Föreningen delar bland annat ut anslag till forskare och konstnärer, arrangerar nordiska seminarier, delar ut en nordisk förtjänstmedalj och ett nordiskt översättarpris samt ger ut Nordisk Tidskrift.

Nordisk Tidskrifts redaktion/Letterstedtska föreningens sekretariat med 2 personer, huvudstyrelsens sekreterare/huvudredaktören och redaktionssekreteraren, finns i lokaler i centrala Stockholm, i en nordisk miljö tillsammans med bland andra Föreningen Norden.

Arbetsuppgifter NT redaktionssekreterare:
Införskaffa och skriva artiklar (Sverige), manusgranskning, redigering, korrektur, hemsidan.
Bistå huvudstyrelsens sekreterare i förberedelser och uppföljning samt delta i föreningens olika möten, beredningen av ansökningar samt i arrangerandet av LF medlemsseminarier. Tjänsten är på ca 40%.

Vi ser framför oss på posten en journalist/akademiker med goda kunskaper om de nordiska ländernas samhällen, politik och kultur. Van att arbeta självständigt och verka samarbetsinriktat.

Ansökan inkommen senast den 1 oktober 2020 till: Letterstedtska föreningen/Nordisk Tidskrift, Box 1074, 101 39 Stockholm, info@letterstedtska.org.

Frågor besvaras av:
LF ordf. Björn von Sydow, Bjorn.von.Sydow@letterstedtska.org, 070-5761729
Styrelseledamot Lars-Åke Engblom, Lars-Ake.Engblom@telia.com, 070-8796279
Huvudredaktör NT Lena Wiklund, lena.wiklund@letterstedtska.org, 070-4050031