Pressmeddelande: Birgita Bonde Hansen, Danmark tilldelas nordiskt översättarpris för 2019

2019 är åttonde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från 2018 på 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Birgita Bonde Hansen, översättare, Danmark tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2019.

Styrelsens motivering:

”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2019 tilldelas Birgita Bonde Hansen, Danmark. Hon har med sina många pregnanta översättningar till danska av den moderna finska och estniska litteraturens mest framstående verk, gjort de nutida finska och estniska samhällena till en förtrogen verklighet för västnordiska läsare”.

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2019 äger rum i höst.

 

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.