Bertel Haarder, Danmark, får nordisk förtjänstmedalj 2013

Politikern Bertel Haarder, Danmark, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2013.

Styrelsens motivering:
”Bertel Haarder får Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj för sitt mångåriga, målmedvetna politiska arbete för att stärka litteratur- och historieämnenas kulturella bärkraft beträffande nordiska kunskaper och en internordisk språkförståelse; följt av en oförtröttlig folkbildningsinsats i den danska folkhögskoletraditionen syftande till att utveckla en brett och engagerat nordiskt medvetande.”

Bertel Haarder (f. 1944) har varit verksam som minister i 20 år för Venstre i olika borgerliga regeringar, företrädesvis som utbildningsminister. Han är medlem av Nordiska rådets presidium.

Medaljen överlämnas vid en ceremoni i höst.

Kontakt och mer information

Bertel Haarder, folketingsledamot
Vx Folketinget +45-33 37 55 00

F.d. talman Björn von Sydow, ordförande Letterstedtska föreningen
bjorn.von.sydow@riksdagen.se
Telefon +46-(0)8-786 42 10
Mobil +46-(0)70-576 17 29

Claes Wiklund, Sekreterare i huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen och huvudredaktör för Nordisk Tidskrift
info@letterstedtska.org
Telefon +46(0)8-654 75 70
Mobil +46 (0)706 45 74 04

Ladda ner bild på Bertel Haarder (öppnas i nytt fönster) Foto: Folketinget

 

Pressmeddelande på danska (PDF 26 KB) Pressmeddelande_medalj_2013_DK

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. Sedan 1981 utdelas en gång om året Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet.