Pentti Saaritsa, poet och översättare, Finland, tilldelas nordiskt översättarpris för 2014

2014 är tredje gången som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är på 50.000 sek och ska delas ut varje eller vart annat år. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Pentti Saaritsa, poet och översättare, Finland, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2014. Styrelsens motivering:

”Pentti Saaritsa, Finland, har översatt till finska de svenskspråkiga författare vars verk hör till de mest betydande i Finland. Han har översatt både prosa och lyrik, sammanlagt närmare 30 verk. Pentti Saaritsa debuterade som poet 1965 och har gett ut drygt tjugo diktsamlingar. Han är specialiserad på svensk och spansk litteratur men också engelsk, tysk och rysk. Pentti Saaritsas översättningsarbete bidrar till att knyta samman nationens två språk och litteratur i Finland.” 

Pentti Saaritsa är född 1941 och bosatt i Helsingfors. När han var yngre arbetade han som kulturrredaktör och senare som diktare och översättare. Han har översatt många av de mest betydande finlandssvenska författarnas verk till finska, bl.a Claes Andersson, Bo Carpelan, Lars Huldén och Edith Södergran. Av utländska författare verk av bl.a. Gabriel Garcia Marquez, Jevgeni Jevtushenko och Pablo Neruda. Finlands statliga översättarpris har tilldelats Pentti Saaritsa tre gånger, första gången redan 1969. Han har också fått flera andra översättarpris. 

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen sker under året.

Bild på Pentti Saaritsa (JPEG 900 KB), öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande på finska (pdf)

Kontakt och mer information
Poet och översättare Pentti Saaritsa
psaaritsa@hotmail.com
Mobil +358-41-4529259

Professor Seppo Zetterberg, ordförande i Letterstedtska föreningens finländska avdelning
seppo.zetterberg@gmail.com
Mobil +358-50-5693038

Guy Lindström, sekreterare i Letterstedtska föreningens finländska avdelning
guylindstrom@yahoo.com
Mobil +358-50-5521151

Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
Mobil +46-70-4050031

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. 2014 är tredje året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Prissumman är på 50.000 sek och utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättare gärning som helhet.