Nordisk Tidskrift 4/10

Nordisk Tidskrift 4/10 (PDF 528 KB)

Innehåll

Artiklar
Bjørnson sett på hundre års avstand. Hans H. Skei
NORA – Spydspids for nordisk nabosamarbejde mod vest. Lars Thostrup
Den nordiska språkförståelsen. Anna Helga Hannesdóttir
Laura och Rosa Fitinghoff – bilder från sekelskiftet 1900. Christina Sjöblad
NT-Intervjun. Samtal med arkitekten Bjarke Ingels. Lisbeth Bonde

För egen räkning och nordisk krönika
Förbundsstaten Norden. Gunnar Wetterberg
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Avdelningar, styrelser och anslag
Anslagsutlysning för 2011Bokessä
Papprets väg till Norden. Tom Söderman

Kring böcker och människor
Jakten på den glömda skandinavismen. Torbjörn Nilsson
Petsamo och havet. Guy Lindström
Hjalmar Mehr – en stockholmare. Fredrik Sterzel
Kolde er kvinderåd. Tre bøger om Islands sagaer. Niels Houkjær
Levende og etterrettelig biografi om Ragnhild Jølsen. Bjørn Tysdahl
Smertensbarnet. Henrik Wivel
Lisa Larson – keramiker på Gustavsberg. Beate Sydhoff
Försvarsskrift med starka känslor. Ebba Lindsös memoarer. Bo Höglander
Godkänt för svensk krigstida politik. Mats Bergquist

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister_2010 (pdf)