Nordisk Tidskrift 2/2019

NT 2/2019 (pdf)

INNEHÅLL

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2018:
Regeringsbildningar och -ombildningar i Norge och Sverige 2018. Guy Lindström
Gik alle konger frem på rad. Dansk politik 2018. Arne Hardis
Trögt för Sipilä trots god ekonomi. Finland år 2018. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2018. Arna Schram
For første gang siden 1985: Borgerlig flertallsregjering. Politikk og økonomi i Norge 2018. Harald Stanghelle
De långa förhandlingarnas år. Svensk politik 2018. Maggie Strömberg

Nils Aas – Frå strek og minimalisme til det storfelte og monumentale. Arild Bye
Växtkraft. NordGen förvaltar Nordens gröna arv. Lena Wiklund

NT-Intervjun
Der går en engel gennem verden. Samtale med fotograf Per Bak Jensen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Nordisk samvirke kan være så mangt. Hans H. Skei

Krönika om nordiskt samarbete
Ett förändrat politiskt landskap i Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Hängiven nordist. Claes Wiklund 1942-2019. Björn von Sydow
I Nordens tjänst. Minnesord om Claes Wiklund. Lars-Åke Engblom
Med pennan för Norden. Ord om Claes Wiklund. Bengt Sundelius
Nordist i ord och handling. Claes Wiklund till minne. Guy Lindström
Det kommer ikke mange som ham. Hovedredaktøren Claes Wiklund. Guy Lindström, Snjólaug Ólafsdóttir, Hans H. Skei, Henrik Wivel
Ettertankens øyeblikk. Hans H. Skei

Bokessä
Nynorsk litteraturhistorie – eit problematisk praktverk. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Nordiskt operativt försvarssamarbete. Jan-Erik Enestam
Omringat land. Mats Bergquist
Manden af pergament. Per Kirkeby biograferet. Henrik Wivel
Donners sista strid är en rännil av ord. Anja Kuusisto
Rubbad balans i politikbevakningen. Lars-Åke Engblom
M-ledaren Kinberg Batras uppgång och fall 2015-2017. Claes Wiklund

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund
Sammanfattning
Tiivistelmä