Nordisk Tidskrift 2/16

NT 2/16_(pdf 506 kb)

Innehåll

Artiklar
Karin Söder – det nordiska samarbetets okrönta drottning. Anders Ljunggren
Tillidsmand og statsmand. Et personligt portræt af fhv. statsminister Anker Jørgensen. Henrik Hagemann
Den umættelige skaberdrift. Forfatteren Klaus Rifbjerg. Torben Brostrøm
Porkala – “en pistol riktad mot Finlands huvudstads tinning”. Seppo Zetterberg
Jo Nesbø og Harry Hole – ingen over, ingen ved siden. Hans H. Skei
Rued Langgaards svenske drømmeverden. Esben Tange

NT-Intervjun
Amalie Smith – forfatter, billedkunstner og teknikkyndig. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Tankegods om dannelse i digitale tider. Kristian Hvidt

Krönika om nordiskt samarbete
Nordens länder väl rustade för att möta framtiden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
In memoriam. Tord Ganelius. Lars-Åke Engblom

Bokessä
Ny giv i Kiellandforskningen? Hans H. Skei

Kring böcker och människor
TV-dramatikern Lars Molin – skrönans mästare. Lena Wiklund
Marimekko – större än sin storlek. Anja Kuusisto
Erkki Liikanen – en savolaxisk kosmopolit. Patrik Harald
Et ruvende portrett. C.J. Hambro biografert. Jarle Skjørestad
Om oversettelser i en skandinavisk kontekst. Hans H. Skei
Lång dags färd mot makt. En lysande bok om Miljöpartiet. Claes Wiklund
Mera brukslitteratur än konstdikt. Bodil Malmstens samlade dikter. Stina Otterberg

Sammanfattning
Tiivistelmä