Antologi: Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet

Utgiven 2017 med stöd av Letterstedtska föreningen på Santérus Förlag. Redaktörer Bengt Sundelius och Claes Wiklund. Förord Björn von Sydow. >> Läs mer.