Ny antologi: Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet

Utgiven med stöd av Letterstedtska föreningen i april 2017 på Santérus Förlag. Redaktörer Bengt Sundelius och Claes Wiklund. Förord Björn von Sydow. >> Läs mer.