Janne Virkkunen, Finland får nordisk förtjänstmedalj för 2017

Fd chefredaktören Janne Virkkunen, Finland har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2017.

Styrelsens motivering:

”Janne Virkkunen har under sin tid som chefredaktör för Helsingin Sanomat varit en förespråkare för det nordiska samarbetet. Han har också ställt upp till försvar för ett tvåspråkigt Finland och för upprätthållandet av kunskaper på svenska på bred bas i Finland.”

Janne Virkkunen (f. 1948) var chefredaktör för Nordens största dagstidning Helsingin Sanomat 1991-2010. 2010 mottog han tidskriften Suomen Kuvalehtis journalistpris för sitt försvar av yttrandefriheten. Sedan 2010 är Janne Virkkunen ordförande i föreningen Kansalliskielit (Nationalspråken) som verkar för tvåspråkighet i Finland och för ett förbättrat språkklimat. Han är också verksam i De finska historiedagarna och Förbundet för historiens vänner. Janne Virkkunen betecknar sig som livslång nordist.

Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj utdelas en gång om året sedan 1981. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet.

Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2017 överlämnas vid en ceremoni i Finlands Riksdag i höst.

Pressbild på Janne Virkkunen (JPEG 20 KB). Öppnas i nytt fönster. Fotograf: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

Pressmeddelande på finska (pdf)


Kontakt och mer information

Janne Virkkunen, fd chefredaktör
Mobil +358-(0)400-201 482
E-post jsvirkkunen@hotmail.com

Professor Seppo Zetterberg, ordförande Letterstedtska föreningens finländska avdelning
Mobil +358-(o)50-569 30 38
E-post seppo.zetterberg@gmail.com

Mari Herranen, sekreterare Letterstedtska föreningens finländska avdelning
Mobil +358-(0)50-574 1400
E-post mari.herranen@eduskunta.fi

Claes Wiklund, sekreterare huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen
Mobil +46-(0)706-45 74 04
Telefon +46-(0)8-654 75 70
E-post info@letterstedtska.org

 

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut en nordisk förtjänstmedalj och ett nordiskt översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org