Jan-Erik Enestam, Finland, får nordisk förtjänstmedalj 2015

Minister Jan-Erik Enestam, Finland, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2015.

Styrelsens motivering:
” Jan-Erik Enestam har under en följd av år på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat inom det  nordiska samarbetet som varit en väsentlig del av hans gärning som statsråd, partiledare, riksdagsledamot och direktör för Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn. Förutom dessa förtroendeuppdrag har han varit en flitig debattör och skribent i nordiska frågor inte minst på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.”

Jan Erik Enestam föddes 1947 i Västanfjärd och blev pol. mag. från Åbo Akademi 1973.
Han har en lång bana bakom sig både som tjänsteman och politiker. Han har varit kommundirektör i Västanfjärd, projektchef vid Nordiska ministerrådet, och avslutade sin bana på posten som direktör för Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn åren 2007-2013.

Jan-Erik Enestam blev ledamot av Finlands riksdag 1991 och satt där fram till att han flyttade till Köpenhamn. Under sin tid som riksdagsman innehade han flera regeringsposter, och har en för finska politiker ovanligt lång ministertid bakom sig, över 10 år. Enestam har varit försvarsminister i två repriser, men också miljöminister och inrikesminister, samt ansvarat för jämställdhet och för nordiskt samarbete. Åren 1998-2006 var han ordförande för Svenska folkpartiet.

Under senare år har Jan-Erik Enestam varit särskilt aktiv i den finska och nordiska försvarspolitiska debatten, och bl. a. klart tagit ställning för ett finskt NATO-medlemskap. I hans politiska liv har skärgården, dess befolkning, ekonomiska utveckling och miljö spelat en stor roll och han har också på det området haft många viktiga förtroendeuppdrag. Han är också känd för sitt idrottsintresse, särskilt skidåkning, där han också har gjort fina resultat i nordiska parlamentstävlingar.

Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj överlämnades vid en ceremoni i Finlands riksdag den 23 september 2015.

Bild på Jan-Erik Enestam (JPEG 1,68 MB). Öppnas i nytt fönster Foto: Johannes Jansson/norden.org

Pressmeddelande på finska (pdf)

Kontakt och mer information

Minister Jan-Erik Enestam
jee@kitnet.fi
Mobil +358-447427701

Professor Seppo Zetterberg, ordförande i Letterstedtska föreningens finländska avdelning
seppo.zetterberg@gmail.com
Mobil +358-50-5693038

Guy Lindström, sekreterare i Letterstedtska föreningens finländska avdelning
guylindstrom@yahoo.com
Mobil +358-50-5521151

Fil.kand Claes Wiklund, sekreterare i huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
Telefon +46-8-654 75 70
Mobil +46-706-45 74 04

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. Sedan 1981 utdelas en gång om året Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet.