Erik Skyum-Nielsen, översättare, Danmark, tilldelas nordiskt översättarpris för 2016

2016 är femte året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är på 50.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.
Erik Skyum-Nielsen, översättare, Danmark, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2016.

Styrelsens motivering:

”Erik Skyum-Nielsen, Danmark är Danmarks främste översättare av nordatlantisk litteratur och en oförtröttlig förespråkare av det nordiska kulturlivet. Hans översättningar, som omfattar såväl klassiska texter som modern, komplicerad poesi, har i sina precisa, lyhörda tolkningar förmedlat en rik omfattning av Islands och Färöarnas mest kvalificerade verk till hela den nordiska läsekretsen.”

Erik Skyum-Nielsen (f. 1952) är magister i nordisk litteratur, tidigare lektor vid Islands universitet och nu på Köpenhamns universitet, kritiker på tidningen Information, författare, föredragshållare och översättare. Han har från isländska bland annat översatt författarna Aslaug Sigurdardottir, Thor Vilhjálmsson, Einar Már Gudmundsson och Gyrdir Eliasson. Från färöiska har han översatt bland andra författarna Carl Johan Jensen och Jóanes Nielsen.
Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2016 äger rum på Letterstedtska föreningens medlemsseminarium den 28 oktober 2016 i Stockholm.

Bild på Erik Skyum-Nielsen (JPEG 120 KB) Öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande på danska (pdf)

Bild på Erik Skyum-Nielsen, öppnas i ett nytt fönster

 

Kontakt och mer information:

Erik Skyum-Nielsen, översättare
E-post esn@hum.ku

Steen A. Cold, fhv. kontorchef och ordförande i Letterstedtska föreningens danska avdelning
E-post steenadamcold@gmail.com
Mobil 0045-31900973

Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
E-post lena.wiklund@letterstedtska.org
Mobil 0046-70-4050031

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. 2016 är femte året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Prissumman är på 50.000 sek och utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättare gärning som helhet.